Volajú ho Robocoach. V niekoľkých strediskách starostlivosti o seniorov pomáhal udržiavať starších obyvateľov zdravých a vo forme. Robota vyvinula singapurská polytechnická škola Ngee Ann. Android s kovovými pažami dokáže so staršími osobami trénovať 15 rôznych cvikov hornými končatinami, účinne kontrolovať seniorov, k čomu mu slúžia technológie pohybových senzorov.

Do akej miery ovplyvní umelá inteligencia fungovanie nášho centra? Dokážu sa autonómni celoteloví humanoidní roboti integrovať do tréningového procesu? Odpovede na tieto otázky prinesie pravdepodobne až čas, možno už blízka budúcnosť, keďže pandémia mnohý výskumné aktivity urýchlila. Zaiste sú s tým spojené určité obavy, ako zo všetkého neprebádaného a nepoznaného. Nám však humanoidní roboti nenaháňajú strach. Veď posúďte sami.

Francúzsky dizajn robota NAO očaril nejedného seniora v našom centre. Vďaka spolupráci s kolegami z Fakulty informatiky a informačných technológií STU doc. Ing. Fedorovi Lehockemu, PhD., MPH a jeho študentovi  Štefanovi Dudaškov mali naši klienti príležitosť vyskúšať si cvičenie s robotom. Absolvovaním rôznych tréningových batérií podľa vizuálnych aj verbálnych inštrukcií robota tak prispeli k realizácii diplomovej práce o využití sociálnej robotiky v starostlivosti o seniorov. A na záver úspešnej spolupráce nám NAO predviedol takýto oslavný tanec.