Zdravotná starostlivosť

V našom centre sa zaoberáme aj prevenciou a liečbou funkčných porúch pohybového aparátu seniorov nad 50 rokov. Aplikujeme moderné vyšetrovacie a liečebné metodiky, ktorých hlavným cieľom je odstránenie príčin porúch a obnova funkcie pohybového aparátu. Preferujeme holistický prístup, pričom kladieme dôraz na prispôsobenie terapeutických postupov individuálnym potrebám klienta. 

Aktuálna ponuka 

Vstupné vyšetrenie FBLR lekárom (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia)
 • zahŕňa prehliadku a rozhovor spojený so zhodnotením zdravotného stavu, vyšetrenie je zamerané na statodynamiku chrbtice, stabilitu postoja, chôdze
 • lekár stanoví diagnózu a stupeň postihnutia, zabezpečí kineziologický rozbor a vypracuje individuálny rehabilitačný program v závislosti od diagnózy, určí druh, dĺžku a intenzitu podania rôznych procedúr a  fyzioterapie 
 • návrh terapie je zameraný na posilnenie stability tela v postoji aj pri pohybe, korekciu pohybových stereotypov, zlepšenie mobility aj samotného rozsahu pohybu končatiny a jej kĺbov
 • trvanie vyšetrenia 45 min. 
 • cena 50,- EUR
Individuálna liečebná telesná výchova (ILTV)
 • vrátane vstupného vyšetrenia fyzioterapeutom
 • zahŕňa prácu fyzioterapeuta s pacientom samostatne, kedy fyzioterapeut využíva okrem manuálnych techník aj rôzne pomôcky, nástroje, prístroje a najmä jeho činnosť spočíva v cielenom využívaní špeciálnych metód k pôsobeniu na pacientovu poruchu funkcie pohybového aparátu v danom segmente (chrbtica, končatina) a v užšom slova zmysle na korekciu chybných motorických stereotypov od jednotlivých častí tela po komplexné úpravy pohybových programov vrátane stereotypu dýchania, držanie trupu, hlavy, stereotypu chôdze.

 • 1 návšteva – 1 x ILTV v trvaní 50 min.
 • 4 návštevy – 4 x ILTV – cena 190,- EUR
 • 8 návštev – 8 x ILTV – cena 350,- EUR
Výživové poradenstvo
 • edukácia lekárom zameraná na prevenciu s ohľadom na zdravotný stav, úpravu životného štýlu a pod.
 • výživové poradenstvo (trvanie 30 min., cena 30,- EUR)
 • analýza stravovacích návykov PlanEat (cena 30,- EUR)
 • vytvorenie individuálneho výživového plánu (jedálnička) pre pacienta bez komorbidít (cena 60,- EUR)
 • vytvorenie individuálneho výživového plánu (jedálnička): potravinové alergie, kombinované diagnózy, onkologické ochorenia (cena 69,- EUR)
Analýza telesného zloženia (kvadrupedálna bioimpedancia InBody)
 • diagnostika telesného zloženia, ktorá vám neinvazívnym spôsobom poskytne prehľad o rozložení tuku a svalov
 • systém umožňuje merať:
 • svalovú/tukovú hmotu v jednotlivých častiach tela, percentuálny podiel svalovej/tukovej hmoty v jednotlivých častiach tela, pomer pásu k bokom (WHR)
 • celkovú vodu v tele, proteíny, kostné/nekostné minerály, tukovú hmotu, svalovú a kostnú hmotu, index BMI
 • hladinu viscelárneho tuku, bazálny metabolizmus, stupeň obezity a ďalšie
 • trvanie testu 30 min. (meranie + interpretácia výsledkov)
 • cena 15,- EUR
Vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom
 • zahŕňa vyšetrenie pohybového aparátu, prevenciu a liečbu jeho ochorení

 • zameriava sa na odhalenie a liečbu problémov s pohybovým aparátom, ktoré môžu byť spôsobené rôznymi faktormi ako napríklad úrazom, nadmerným namáhaním, nesprávnymi pohybovými vzorcami alebo nevhodným držaním tela

 • trvanie vyšetrenia 30 min.
 • cena 30,- EUR
Fyziomasáž
 • predstavuje kombináciu fyzioterapeutických a masážnych techník. V rámci tejto služby ide o terapiu zameranú na zmiernenie až odstránenie bolestivých stavov, či už chrbtice alebo iných časti tela. Okrem priaznivých účinkov na pohybový aparát je fyziomasáž veľmi efektívna aj na regeneráciu a relaxáciu tela

 • trvanie procedúry 50 min.
 • cena 45,- EUR
Klasická masáž
 • vykonáva sa pomocou masírovania mäkkých častí svalov rôznymi mechanickými pohybmi, ktoré prinášajú lokálne uvoľnenie, ale zároveň majú aj celkový regeneračný účinok

 • je vynikajúcim prostriedkom na zlepšenie cirkulácie krvi, obnovenie vnútorného napätia svalov a ciev, zmiernenie bolestí a kŕčov v problematických partiách a odstránenie dlhodobej únavy pri celkovom vyčerpaní
 • trvanie procedúry 30 min.
 • cena 30,- EUR
Test stability postoja
 • diagnostika, vďaka ktorej môžete získať prehľad o aktuálnom stave Vašich rovnováhových schopností, ktoré majú významný vzťah k riziku pádov seniorov
 • stabilita postoja je posudzovaná na základe analýzy horizontálneho pohybu ťažiska pri stoji s otvorenými ako aj zatvorenými očami na labilnej (pružinovej) stabilografickej platni
 • systém umožňuje merať priemernú rýchlosť pohybu ťažiska tela v horizontálnej rovine
 • trvanie testu 30 min. (meranie + interpretácia výsledkov)
 • cena 15,- EUR
Fyzikálna terapia
 • praktické uplatnenie fyzikálnych liečebných postupov a metód je možné len na základe indikácie lekárom špecialistom a po predložení lekárskej správy 
 • magnetoterapia                    (1 procedúra, cena 15,- EUR)

 • elektroliečba                          (1 procedúra, cena 12,- EUR)

 • ultrazvuk                                 (1 procedúra, cena 12,- EUR)

 • rázová vlna                             (1 procedúra, cena 15,- EUR)

 • laseroterapia                          (1 procedúra, cena 15,- EUR)

 • infraterapia                             (1 procedúra, cena 10,- EUR)

 • terapia svetlom (Bioptron) (1 procedúra, cena 10,- EUR)

 • prístrojová lymfodrenáž      (25 min., cena 10,- EUR)

 • prístrojová lymfodrenáž      (50 min., cena 15,- EUR)

 • kinesiotaping                         (cena 12,- EUR)

Darčekový poukaz

Vstúpte do sveta aktívneho starnutia s našimi darčekovými poukazmi! Potešte svojich blízkych unikátnym darčekom:

1-mesačným alebo 3-mesačným pohybovým programom pre 50+ alebo 60+ v našom centre.

Ako to funguje? Jednoducho zakúpte darčekový poukaz v hodnote 100 eur alebo 300 eur s platnosťou do 18.12.2024 a jeho šťastný držiteľ si môže vybrať z pestrej ponuky pohybových programov. S uplatnením darčekového poukazu a výberom programu a termínu Vám radi  pomôžeme telefonicky, e-mailom alebo osobne na recepcii Centra aktívneho starnutia.

Storno darčekového poukazu nie je možné.